Zvay
for Android

Thông tin Zvay

Zvay

 
Ứng dụng Zvay nằm trong danh mục Finance
 

Giới thiệu Zvay

 
Sản phẩm và chi phí liên quan:
-Kì hạn vay: 91-120 ngày
-Lãi suất : 10-20%/năm
-Lệ phí giao dịch: 0 VND
-Phí dịch vụ: 0 VND
-Ví dụ: nếu bạn vay 3.000.000, lãi suất là 10% và thời gian vay là 91 ngày, vì vậy số tiền phải trả là 3.074.794 đồng (cụ thể: 3.000.000 * 10% / 365 * 91 + 3.000.000)
-Không cần gặp mặt, Zvay lập tức giúp bạn giải quyết những khó khăn này.
-Quy trình nhanh chóng, thông tin đơn giản, không cần gặp mặt trực tiếp, nhận được tiền ngay.

Hạn mức rất thấp! Quy trình yêu cầu đơn giản, tư liệu cung cấp rất ít, không cần gặp mặt, nhận khoản vay nhanh!

Ứng dụng chỉ dành cho khách hàng trên 18 tuổi.

-Địa chỉ:
94/8 đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận bảo mật: http://riskcenter.tianduosoft.com/a1/pripol
Email:kingmeasures@gmail.com
Phone:0325256608
Products and related costs:
– Loan term: 91-120 days
– Interest rate: 10-20% / year
-Transaction fee: 0 VND
– Service fee: 0 VND
– For example, if you borrow 3,000,000, the interest rate is 10% and the loan period is 91 days, so the amount to be paid is VND 3,074,794 (specifically: 3,000,000 * 10% / 365 * 91 + 3,000,000)
-No need to meet, Zvay immediately helps you solve these difficulties.
-Quick process, simple information, no need to meet face-to-face, get money immediately.
 
Very low limit! Simple request process, very little documentation, no need to meet, get a loan fast!

Application only for customers over 18 years old.

-Address:
94/8 Le Nga Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Privacy agreement: http://riskcenter.tianduosoft.com/a1/pripol
Email : kingmeasures@gmail.com
Phone : 0325256608
Cập nhật trang, sửa lỗi đã biết
 

Download APK

 
Tải APK

App Name Zvay v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs100,000+

Tương tự Zvay

Darts Calculator

Darts Calculator 1.4.5

Version 1.4.5

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 4.3 MB

Hassan’s

Hassan’s 1.0.4

Version 1.0.4

Developer

Uploaded 2021-03-27

Filesize 6.0 MB

Google Pay Singapore

Google Pay Singapore

Version

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize

Muslim Pocket – Prayer Times, Azan, Quran & Qibla

Muslim Pocket - Prayer Times, Azan, Quran & Qibla 1.5.6

Version 1.5.6

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 21.8 MB

Power Menu Shortcut – Shutdown & Reboot

Power Menu Shortcut – Shutdown & Reboot 1.1.7

Version 1.1.7

Developer

Uploaded 2021-03-18

Filesize 2.4 MB

Cricut Design Space

Cricut Design Space 3.9.0

Version 3.9.0

Developer

Uploaded 2020-08-03

Filesize 31.5 MB